Επικοινωνία με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Η επικοινωνία με την Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ γίνεται :

Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση : Υπουργείο Εσωτερικών Δ.Δ & Α

Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ

Ευαγγελιστρίας 2

Αθήνα 10183

Τηλεφωνικά, καλώντας : 32.48.234, 32.37.502, 32.29.960

Με FAX, καλώντας : 32.42.523

Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση : katalogoi@ypes.gr